Tere tulemast!

Asute Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemi (OPIS) avalehel.

Siin saate:
      - taotleda lubasid kaevetööks, tee ajutiseks sulgemiseks, eriveoks ja piirangualasse sisenemiseks ning välireklaami paigaldamiseks;
      - otsida teateid tegevuste ja lubade kohta Teid huvitavas piirkonnas ning esitada infotellimusi - nii on alati hea ülevaade sellest, mis on kodu lähedal toimumas.


Seonduvad eeskirjad ja dokumendid:


Kaevetööd ja tegevus kaitsevööndis

Viimsi valla kaevetööde eeskiri

Ehitusseadustik

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

Telia Eesti AS juhendid

Elisa Eesti AS juhised

Taotlus Imatra Elektri AS paigaldise kaitsevööndis töötamiseks

Taotlus Elektrilevi OÜ paigaldise kaitsevööndis töötamiseks

 
Teede sulgemine 
Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri

Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele

 

Veoload

Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas

Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord
Eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad
Eriveolubade taotlemine riigimaanteele
 
Reklaam
Viimsi valla reklaamimäärus
Reklaamiseadus 
Reklaamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel

Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemi põhimäärus